Yüksek bir IQ’ya sahip olabilirsiniz ya duygusal zeka?

Duygusal Zeka Nedir?

Tanım itibariyle bakılırsa duygusal zeka; insanların kendilerinde bulunan karmaşık duyguları anlaması ve bu doğrultuda karşısındaki insanların da duygusal anlamdaki ifadelerini çözümleme becerisini ifade etmektedir.

Duygusal zeka (EQ) neden bu kadar önemli?

Yaşamda en başarılı insanlar, en zeki insanlar değildir. Siz de çevrenizde akademik başarılarla dolu birçok insanın aynı başarıyı özel yaşamında gösteremediklerine şahit olmuşsunuzdur. Evet, entellektüel zeka, üniversite başarısı için gereklidir, ancak final sınavlarına gelindiğinde stresi ve duyguları yöneten duygusal zekadır.

Duygusal zeka kavramı kitlelerle ilk karşılaştığında, başarının kaynağının IQ olduğunu düşünen birçok insanı son derece şaşırtmıştı. Peki duygusal zeka, ya da İngilizce karşılığıyla (EQ), bireyin kişisel ve mesleki yaşamında ne kadar etkili olabilirdi? Bu sorunun kısa cevabı: Çok fazla… Çünkü EQ’nuz, enerjinizi bir noktaya yoğunlaştırıp bu yönde başarılı olmanızı sağlayan çok güçlü bir yol.

Duygusal zeka hepimizde olan soyut bir özellik. Davranışlarımızı nasıl kontrol ettiğimizi, sosyal durumları nasıl idare ettiğimizi ve bizi olumlu sonuçlara götüren kişisel kararları alma sürecimizi duygusal zeka etkiliyor. Kişisel yeterlilik ve sosyal yeterlilik şeklinde 2 başlık altında toplanan 4 temel yetiden oluşan duygusal zekayı şu şekilde özetleyebiliriz:

Davranışlarımızı nasıl kontrol ettiğimizi, sosyal durumları nasıl idare ettiğimizi ve bizi olumlu sonuçlara götüren kişisel kararları alma sürecimizi duygusal zeka etkiliyor.

Kişisel yeterlilik

Kişisel yeterlilik bireyin öz farkındalığı ve öz yönetim becerilerini ifade eder. Duygularınızın farkında olmanız ve davranış ve eğilimlerinizi yönetebilmenizi anlatır.

Öz farkındalık: Duygularınızı doğru bir şekilde anlayabilme ve onlar gerçekleşirken bunun farkında olabilme durumudur.

Öz yönetim: Duygularınızla ilgili sahip olduğunuz farkındalığı uyum sağlayabilmek ve hareketlerinizi olumlu şekilde yönlendirebilmek için kullanabilme becerisidir.

Sosyal yeterlilik

Bireyin sahip olduğu sosyal farkındalık ve ilişkilerini yönetme becerilerinden oluşan sosyal yeterlilik, diğer insanlara etkili bir şekilde cevap verebilmek için onların ruh halini, davranışlarını ve amaçlarını anlayabilme ve bu sayede sosyal ilişkilerini geliştirebilme becerisidir.

Sosyal farkındalık: Sosyal farkındalığa sahip bireyler, başkalarının duygularını tanıyabilir ve anlayabilir.

İlişki yönetimi: Diğer insanların duygularının farkında olma ve bu yetiyi başarılı iletişimler kurmak için kullanabilme yetisidir.

Duygusal zeka, son derece önemli olduğu halde, soyut doğası gereği hangi davranışlarla gerçekleştirildiğini fark edebilmek biraz zor. Öte yandan bilinmesi gereken bir başka nokta daha var: Duygusal zeka ve IQ birbiriyle ilgisi olmayan farklı özelliklerdir.

Duygusal zeka ve IQ arasındaki fark

Duygusal zeka insan davranışını etkileyen ana faktördür ve zekadan tamamen ayrı bir konumda yer alır. Bir diğer deyişle bireyin duygusal zeka durumunu, onun ne kadar zeki olduğuna bakarak anlamamız mümkün değil. Çünkü zeka, genel anlamda bireyin öğrenme becerisidir ve kişinin 7’sinde de 70’inde de aynıdır. Öte yandan duygusal zeka pratik yaptıkça edinilen ve geliştirilebilen becerilerden oluşur. Bazı insanlar doğuştan yüksek duygusal zekaya sahip olsa da, buna hiç sahip olmayan bireyler de sonradan bu yetiyi kazanabilir ve geliştirebilir.

Duygusal Zekanın 5 temel ilkesi

Öz-bilinç: Kişinin kendisinin tanıması, duygularını tanımlayabilmesi ve onların farkında olmasıdır. Kişinin duygularının farkında olması kendini anlayabilmesinin temel ilkesidir. Diğer duygusal zeka ilkelerinin gelişebilmesi için kişinin gelişmiş öz-bilince sahip olması gerekmektedir. Düşük öz-bilince sahip kişiler kendi içlerinde duygusal bir kafese hapsedilmiş gibidirler.

Duyguları yönetebilme: Duygularla başa çıkabilme yetisi bireyin kendini avutabilmesi, endişe, gerginlik gibi olumsuz düşünceyle baş edebilmesi demektir. Duygularını yönetebilen birey hayatın kötü sürprizleri ve olumsuzluklarıyla çok daha kolay başa çıkabilirken, yönetemeyen bireyler sürekli strese maruz kalırlar.

Kişisel motivasyon: Duygularınızı yaratıcı olabilecek ve hedeflerinize ulaşabilecek şekilde yönlendirebilme, yönetebilme becerisidir. Duygusal kontrol, hazzı erteleyebilme ve atılımcılık ruhunu koruma kişinin kişisel motivasyonu için çok önemlidir.

Empati: Kişinin kendini başkalarının yerine koyabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Bilimsel olarak empati ses tonundaki ve yüz ifadelerindeki sözel olmayan mesajları okuyabilme, diğerlerinin duygularını algılayabilmedir. Empatik kişiler öğretmenlik, satış, yönetim gibi sosyal becerileri ve iletişimi gerektiren mesleklerde daha başarılı olurlar.

Sosyal Beceriler: Çevrenizdekilerin duygularını yönetebilme sanatıdır. Kişisel yönetim, ve empati gibi diğer temel duygusal yetilerin iyi kullanımını gerektirir. Bu tür beceriler popülerlik, liderlik, kişiler arası etkinlik için vazgeçilmezdirler.

 

Kaynaklar

Uplifers.com

Yesimguralp.com

Hakkında AskSitesi

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir